در کارگاه ماشینکاری پاتله از حرفه ای ترین ابزار و دستگاه ها استفاده میشود تا طراحی و ساخت تولیدات به روز بوده و از بالاترین کیفیت برخوردار باشد.

ردیفنوع ماشینشرکت سازندهمدلتعدادمشخصات فنی (کارائی)کشور سازنده سال ساخت
۱بورینگJUARISTIMDR – ۱۳۰۱حرکت میز و محور ۱۵۰۰*۳۰۰۰*۶۰۰۰ میلیمتراسپانیا ۱۹۷۸
۲فرزIBERIMEXFCM – ۲۰۰۰۱حرکت میز ۴۰۰*۲۰۰۰ میلیمتراسپانیا ۱۹۷۸
۳سنگ سنبادهTABRIZ Co.SP- 3A1دوطرفه پایه دارایران ۱۳۵۶
۴سنگ سنبادهASILL5413 A2دوطرفه ستونیایران ۱۳۵۶
۵تراشPCZT4001کارگیر ۸۰۰*۴۰۰۰روسیه ۱۹۷۸
۶تراشTABRIZ Co.TN 71 B1کارگیر ۷۱۰*۴۰۰۰ میلیمترایران ۱۳۵۵
۷تراشTABRIZ Co.TN 50B1کارگیر ۵۰۰*۱۵۰۰ میلیمترایران ۱۳۶۵
۸تراشTABRIZ Co.TN 50B2کارگیر ۵۰۰*۲۰۰۰ میلیمترایران ۱۳۵۵
۹صفحه تراشTABRIZ Co.ST – ۴۲۵C1ابعاد میز ۴۰۰*۷۰۰ میلیمترایران ۱۳۵۷
۱۰سری تراشPMT25/1101کارگیر ۲۵*۶۰هند ۱۳۶۴
۱۱کوره عملیات حرارتیDr. SchmitztWgu 1001آبکاری و سخت کاری فولادآلمان ۱۹۷۸
۱۲دریل رادیالSORALUCETR3 – ۲۵۰۰۱سوراخکاری قطعات تا قطر ۱۱۰ میلیمتر طول بازو ۵/۲ مترآلمان ۱۹۷۸
۱۳دریل رادیالSORALUCETR3 – ۲۰۰۰۱سوراخکاری قطعات تا قطر ۱۰۰ میلیمتر طول بازو ۲ مترآلمان ۱۹۷۸
۱۴دریل رادیالCBEPATOBA2M 551سوراخکاری قطعات تا قطر ۹۰ میلیمتر طول بازو ۵/۱ مترروسیه ۱۹۷۸
۱۵دریل عمودیTABRIZ Co.MS – ۳۲A1سوراخکاری قطعات تا قطر ۳۵ میلیمترایران ۱۳۵۷
۱۶دایسREMSUNI1رزوه کردن میلگردآلمان ۱۹۷۸
۱۷دایسREX50 ADX1حدیده کردن لولهژاپن ۱۹۷۸
۱۸ابزار تیزکنMAYSS80U1قطر ابزار ۱۰-۸۰ میلیمتر طول ابزار ۱۰۰۰ میلیمترآلمان ۱۹۷۸
۱۹سنگSCHUTTEWV 631فاصله مرکز ۹۰۰ میلیمترآلمان ۱۹۷۸