واحد تولید مخزن پاتله مفتخر بوده است که در اجرای بیش از ۳۰ پروژه ملی طی سه دهه، تعداد کثیری از معتبرترین شرکت های پالایشگاهی، ماشین سازی، صنعت شیشه و … را همراهی کند.

ردیفنام طرح    مقدار سفارشسال تولیدکارفرما
۱ساخت مخازن ۲۸۰۰۰ لیتری حمل سوخت۱۶۰ دستگاه۶۵ و ۶۴شرکت ملی نفت
۲ساخت مخازن تحت فشار به ظرفیتهای ۶۵ تا ۲۰۰۰ لیتر۱۲۰۰ دستگاه۶۶ و ۶۲کمپرسورسازی تبریز
۳ساخت دستگاه سندبلاست۳۰ دستگاه۶۸شرکت پاتله جهت فروش
۴ساخت سیلوهای ذخیره سیمان ۱۲۰تنی۲۰دستگاه ‌۱۲۰ تن۶۹شرکت پاتله جهت فروش
۵ساخت سیلوهای ذخیره سیمان ۶۵ تنی ۱۰دستگاه۴۵ تن۶۹“ “‌ “
۶ساخت مخازن۱۴۰۰۰ لیتری حمل سوخت۲۲۰ تن۶۹شرکت ملی نفت
۷مخازن ذخیره کلر مایع (‌۲۰ مترمکعبی )۲ دستگاه۷۰شرکت ایران کلر یزد
۸ساخت دیگهای بخار سایز ۲ و ۳ تن۲۹۷ تن۷۲ و ۷۰ماشین سازی اراک
۹ساخت مخازن تحت فشار در ظرفیتهای مختلف۹ دستگاه۷۲مجتمع فولادآلیاژی
۱۰ساخت و نصب دودکش و غبارگیر ۵۰ متری هفتم تیر۲۳ تن۷۲مجتمع فولادآلیاژی
۱۱مخازن ۲۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ مترمکعبی پالایشگاه بندرعباس۴ دستگاه۷۲شرکت نیرپارس
۱۲ساخت فیلترهای شنی و مخازن۱۲۰ تن۷۲شرکت نورد و لوله اهواز
۱۳دودکشهای ذوب روی به ارتفاع ۵۰ متر۷۵ تن۷۴مجتمع ذوب روی بافق
۱۴ساخت و نصب ۶ دستگاه مخزن ذخیره ۷۵۰مترمکعبی۱۳۰ تن۷۴شرکت تولی پرس خرمشهر
۱۵رولکاری ورقهای بدنه مخازن ذخیره ۴۰۰۰۰ مترمکعبی۹۰ تن۷۵شرکت پالایش نفت اصفهان
۱۶ساخت تیوپ پلیت اوپراتورهای شرکت توسعه نیشکر۸ دستگاه۷۵شرکت ساخت تجهیزات سپاهان
۱۷رولکاری و ساخت مخروطی۲۰۰ تن۷۶و۷۳“ “ “
۱۸ساخت ونصب سیلوی کلسین ۱۹۲۰ مترمکعبی۲۵۰ تن۷۶مجتمع ذوب روی بافق
۱۹رولکاری و ساخت مخروطی۱۵۰ تن۷۸شرکت فولادپایا
۲۰ساخت مخازن امتزاج سرب۲ دستگاه۷۹شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۱ساخت مخازن تحت فشار زیرسطحی۷ دستگاه۸۱ و۷۷پژوهشکده زیرسطحی اصفهان
۲۲ساخت و نصب مخزن ۹۶۰۰۰ بشکه اییکدستگاه۸۱شرکت پالایش نفت شازنداراک
۲۳ساخت پیش گرمکنهای مخازن۲۴ دستگاه۸۱شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۴صفحه زیر رینگ نگهدارنده کوره۸۰۰ تن۸۱صنایع شیشه آذر
۲۵ساخت دیگهای بخار ۶۱۷۰ پوندی۴۰ تن۸۲ماشین سازی اراک
۲۶مخازن ۱۰۰هزار و۵۰۰ هزار بشکه ای پالایشگاه اصفهان۲۰۰۰ تن۸۳-۸۲شرکت نیر پارس
۲۷ساخت مخازن ذخیره گاز فجرجم (۴۸۶ مترمکعبی )۲ دستگاه۸۴شرکت پالایش گازفجرجم
۲۸ساخت درافت تیوب تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه۴ واحد۸۵-۸۴شرکت ماشین سازی اراک
۲۹ساخت پاتیل حمل مذاب ۶۰ تنی۲ دستگاه۸۵مجتمع فولاد آلیاژی یزد
۳۰ساخت و نصب تجهیزات وسازه سیلوی مواد اولیه بچ پلنت۱۱دستگاه۸۶شرکت سهامی شیشه قزوین
۳۱ساخت و نصب بچ پلانت شیشه فلوت فارسجین۱۸۰۰ تن۸۶-۸۵شرکت سهامی شیشه قزوین
۳۲ساخت مخازن ذخیره منطقه آبگیر کیش۲۰۰ تن۸۸قرارگاه خاتم الانبیاء
۳۳ساخت مخازن ذخیره فاز ۲۲و۲۴ پارس جنوبی۴۰۰ تن۹۰قرارگاه خاتم الانبیاء
۳۴ساخت مخازن ذخیره نفت سپاهان۳دستگاه۹۰شرکت نفت سپاهان
۳۵ساخت مخزن عمودی تحت فشار مربوط به فاز ۱۵ و۱۶ پارس جنوبی۱دستگاه۹۰شرکت پتروگاز خلیج فارس

مقالات مرتبط