دهه ها تجربه و دانش روزافزون در عرصه ماشین‌کاری، تراش‌کاری و بورینگ کاری، پاتله را به یکی از پیشتازان این صنعت در بدل کرده است.

ردیفنام طرحمقدار سفارشسال تولیدکارفرما
۱تراشکاری قطعات چدنی (کوکیل ، مبرد استول پلیت )۸۵۰ تن۷۳شـرکت چـدن سـازان و فـولاد آلیاژی اصفهان
۲تراشکاری دریچه های سد مارون۳۷ تن۷۷شرکت نیرپارس
۳بورینگ کاری قطعات سنترپارت۵ قطعه۸۰شرکت توکا فولاد
۴ماشینکاری و بــورینگ کـاری قطعـات Mobile Frame و Fixed Frame4 قطعه۸۰“ “‌
۵بورینگ کاری و ماشینکاری پالت کار۱۰ عدد۸۱“‌ “
۶تراشکاری فلنچهای ماشین سازی اراک۵۳ تن۸۲ماشین سازی اراک
۷تراشکاری شیرهای ماشین سازی اراک۲۰ عدد۸۲ماشین سازی اراک
۸ماشینکاری شاسی پوراپروفیل سپاهان۱۵ عدد۸۲پورانورد سپاهان
۹ماشینکاری فریم توکا فولادیکدستگاه۸۲شرکت توکا فولاد
۱۰بورینگ کاری بدنه پالت نیما سهند (آگلو ماشین)۷۰ عدد۸۲شرکت نیما سهند
۱۱ماشینکاری کوپلینگ غلتک چدن سازان۲۰ عدد۸۲شرکت چدن سازان
۱۲بورینگ کاری بدنه پالت آگلوماشین۱۰ عدد۸۳شرکت نیما سهند
۱۳ماشینکاری شاسی پوراپروفیل سپاهان۲۰۸۳شرکت پورانورد سپاهان
۱۴ماشینکاری کوپلینگ غلتک چدن سازان۲۰ عدد۸۴شرکت چدن سازان